4. Ηλεκτρικά
 
   Τα ηλεκτρικά των μουσικών οργάνων είναι εξαιρετικά απλά, εύκολα και με χαμηλό κόστος επισκευάσιμα ενώ παράλληλα επιτρέπουν άφθονες μετατροπές.
   Σε γενικές γραμμές τα ηλεκτρικά των οργάνων χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες.
Ενεργά (active), είναι αυτά πού διαθέτουν μία ξεχωριστή δική τους πηγή τροφοδοσίας (συνήθως μία η δύο μπαταρίες πλακέ 9 volt ) και παθητικά (passive) πού δεν χρειάζονται και δεν διαθέτουν τέτοια.

   Η συντριπτική πλειοψηφία των ηλεκτρικών κιθαρών και μπάσσων έχει παθητικά ηλεκτρικά κυκλώματα.
Αυτά είναι χαμηλού κόστους αποτελούμενα από ποντενσιόμετρα (pots), διακόπτες επιλογής μαγνητών (lever switch) , ένα βύσμα εξόδου (jack)   καί μερικές φορές μικρούς διακόπτες (mini switch η toggle switch) η ποντενσιόμετρα δύο θέσεων (push pull η push push) πού προσφέρουν περισσότερες επιλογές ηχοχρωμάτων καί συνήθως αφορούν περισσότερους συνδιασμούς μαγνητών.
 
   Ενεργά ηλεκτρικά κυκλώματα θα συναντήσουμε στην πλειονότητα των ακουστικών οργάνων πού διαθέτουν πιεζοηλεκτρικούς κρυστάλλους ( η και εσωτερικά μικρόφωνα ) καί σε κάποια ηλεκτρικά όργανα εξοπλισμένα με ενεργούς μαγνήτες (πχ EMG) πού απαιτούν την ύπαρξη μπαταρίας γιά να λειτουργήσουν.

   Το κάθε σύστημα έχει τα δικά του ιδιαίτερα χαρακτηριστικά παρουσιάζοντας συγκριτικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα. Σε γενικές γραμές θα μπορούσαμε να πούμε πως τα active είναι σαφώς πιό αθόρυβα και προσφέρουν την δυνατότητα να συνδεθούν απευθείας σε μια κονσόλα χωρίς να είναι απολύτως απαραίτητο να μεσολαβήσει ενα DI box καθώς αποτελούν από μόνα τους ένα στάδιο προενίσχυσης ενώ τα παθητικά έχουν καλύτερη ανταπόκριση στις ιδιαιτερότητες τού ύφους παιξίματος του κάθε μουσικού αφού προσφέρουν μιά ευρύτερη περιοχή δυναμικών, μετατρέποντας το ηχόχρωμα της κάθε νότας ανάλογα με το πώς αυτή παράγεται. Αν δηλαδή χτυπήσουμε την χορδή δυνατά η απαλά αυτό σε ένα παθητικό σύστημα μεταφράζεται όχι μόνο σε ένα πιό ισχυρό η ασθενή παραγόμενο ήχο αλλά αλλάζει και η χροιά αυτού πιό δραματικά απο οτι σε ένα αντίστοιχο ενεργό.

   Προσωπικά είμαι οπαδός των παθητικών κυκλωμάτων στις ηλεκτρικές κιθάρες και τα μπάσσα ενώ στα ακουστικά όργανα θεωρώ απαραίτητα τα ενεργά κυκλώματα κυρίως εξ αιτίας του χαμηλού σήματος που παράγουν οι πιεζοηλεκτρικοί κρύσταλλοι.

   Κάθε εργασία στα ηλεκτρικά έχει τις ιδιαιτερότητές της αλλά ενδεικτικά μιά τοποθέτηση μαγνητών σε μια stratocaster η σε μια Les Paul χρεώνεται 30 ευρώ συν ΦΠΑ, ενώ στα ακουστικά όργανα το κόστος εγκατάστασης κρυστάλλου καί jack  με πλακέτα προενίσχυσης χρεώνεται 50 ευρώ συν ΦΠΑ. Στο τελικό κόστος θα πρέπει να συνυπολογίσετε το κόστος των εξαρτημάτων πού πρέπει η θέλετε να αντικαταστήσετε η να τοποθετήσετε όταν δημιουργείτε μιά νέα συνδεσμολογία (ποντενσιόμετρα, διακόπτες, πλακέτα προενίσχυσης, μπαταριοθήκη κλπ).

   Μιά ξεχωριστή περίπτωση είναι όταν η τοποθέτηση προυποθέτει την δημιουργία τού χώρου πού απαιτείται για αυτόν τον λόγο. Οταν πχ αποφασίσουμε να τοποθετήσουμε έναν διπλό σε μέγεθος μαγνήτη εκεί όπου υπήρχε ένας μονός τότε το ξύλο πρέπει να σκαφτεί (rooting) και πιθανόν το pickguard να κοπεί κατάλληλα ώστε να χωρέσει ο μαγνήτης σε αυτήν την θέση. Αυτή η εργασία χρεώνεται κατά περίπτωση μετά από συνενόηση με τον μουσικό και ώριμη αφού αποτελεί μιά εργασία πού μετατρέπει το όργανο καί είναι μη αναστρέψιμη.
   Άλλες εργασίες όπως η μαγνητική θωράκιση ενός οργάνου (shielding), η τοποθέτηση διακοπτών και γενικά όλες οι μετατροπές συνδεσμολογίας (modifications η απλά mods) πολύ δημοφιλείς τα τελευταία χρόνια, εξετάζονται κατά περίπτωση. Σε γενικές γραμμές θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε πως στον τομέα των ηλεκτρικών όλα είναι δυνατά καί περιοριζόμαστε μόνο από την φαντασία μας, αλλά δεν είναι και όλα απαραίτητα η το ίδιο χρήσιμα.
Comments